Αναμνηστικά…εκφοβισμού

Η παρακάτω δραστηριότητα έχει ως στόχο να ανατρέξουμε στο παρελθόν μας (είτε πολύ μακρινό, είτε κοντινό). Πριν συζητήσουμε με τα παιδιά για τον εκφοβισμό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε την δική μας εμπειρία και τα σενάρια ως παραδείγματα για να ανοίξει η συζήτηση. Θυμίζουμε τον ορισμό του εκφοβισμού:

*Εκφοβισμός είναι η σκόπιμη, συστηματική πράξη που βλάπτει το άλλο άτομο σωματικά, κοινωνικά ή συναισθηματικά και βασίζεται στην ανισορροπία εξουσίας  μεταξύ των εμπλεκομένων.

Βάσει του ορισμού, σκεφτείτε, σημειώστε και συζητήστε με τους τα παιδιά, τους γονείς σας ή άλλους κοντινούς σας ανθρώπους  π.χ., συγγενείς, φίλους, συναδέλφους τα εξής:

  • Έχω δεχθεί ποτέ εκφοβισμό για ένα χαρακτηριστικό μου; Αν ναι, για ποιο;
  • Τι είδους εκφοβισμό είχα δεχθεί;
  • Τι έκανα τότε; Τι θα έκανα σήμερα;
  • Έχω εκφοβίσει ποτέ άτομο για κάποιο χαρακτηριστικό του (εσωτερικό ή εξωτερικό); Αν ναι, για ποιο;
  • Τι είδος εκφοβισμού είχα ασκήσει;
  • Τι συνέπειες είχε από τους γύρω μου;
  • Τι θα έκανα για να το διορθώσω;
  • Ήμουν ποτέ παρατηρητής σε εκφοβισμό; Αν ναι, τι έκανα;

Μπορείτε να κατεβάσετε την δραστηριότητα σε μορφή PDF πατώντας εδώ.