Αυτοεκτίμηση, Αυτοπεποίθηση & Social Media

Στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) αποτελούν μέρος την καθημερινότητας τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι η επίδραση τους, ιδιαίτερα στην αυτοεκτίμηση του παιδιού και στον τρόπο που βλέπει τον εαυτό αλλά και το σώμα του. Το να χτιστεί η αυτοεκτίμηση των παιδιών μας είναι μια μακρά διαδικασία, αλλά αξίζει!

Τι είναι η Αυτοεκτίμηση; Ποια είναι η διαφορά της Αυτοεκτίμησης από την Αυτοπεποίθηση; Πώς επιδρούν τα Social Media στην Αυτοεκτίμηση; Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την Αυτοεκτίμηση των Γονέων / Κηδεμόνων; Και ποιοι τρόποι υπάρχουν για ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης και της Θετικής Εικόνας Σώματος Παιδιών & Εφήβων;

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε τα κυριότερα σημεία της θεματικής για την Αυτοεκτίμηση.

Δραστηριότητες για γονείς

Δραστηριότητες για παιδιά

Οι προτάσεις μας: Ταινίες & Βιβλία