Το να κατανοείς και να αποδέχεσαι τον εαυτό σου είναι σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, εφόσον δίνει τη δυνατότητα να αναστοχαστείς (να σκεφτείς ξανά και να εξετάσεις κάποιες καταστάσεις). Γράφοντας γράμματα στον εαυτό σου, μπορείς να δεις «καθαρά» και να κατανοήσεις την πορεία σου ως τώρα.

Γράμμα στον Μελλοντικό Εαυτό – Γράφετε το γράμμα αυτό στον εαυτό σας στο μέλλον σχετικά με το τι θέλετε να πετύχετε και τι στόχους έχετε σχετικά με διαφορετικά πλαίσια π.χ., εργασία, οικογένεια, ελεύθερο χρόνο, κοινωνικό περίγυρο, κοινωνία/κοινότητα,. Στη συνέχεια, διαβάστε το και σκεφτείτε πώς θα πετύχετε τους στόχους που σημειώσατε, ποια βήματα θα ακολουθήσετε. Αποθηκεύστε το γράμμα και ανοίξτε το μετά από ένα χρονικό διάστημα, σημειώνοντας το πάνω στο φάκελο ή στο διπλωμένο γράμμα π.χ., «Να το δω σε δύο μήνες ή να το δω σε ένα χρόνο».

Γράμμα στον Παρελθοντικό Εαυτό –  Γράφετε το γράμμα αυτό στον εαυτό σας στο παρελθόν, π.χ., Αγαπημένε μου εαυτέ, αχ και να έβλεπες τι έχω καταφέρει. Γράφετε τι έχετε πετύχει, τι εμπόδια ξεπεράσετε, τις προσπάθειές σας παρά τις αποτυχίες, τα λάθη σας και τι μάθατε από αυτά και πώς θα τα διαχειριζόσασταν διαφορετικά τώρα

Γράμμα στον Παροντικό Εαυτό – Γράφετε το γράμμα αυτό στον εαυτό σας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για όσα πράγματα έχετε καταφέρει ή έχετε στη ζωή σας για τα οποία αισθάνεστε ευγνώμων

Μπορείτε να κατεβάσετε την δραστηριότητα σε μορφή pdf πατώντας εδώ.