Διαγενεακές Σχέσεις

Ο παππούς και η γιαγιά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικογένειας διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στις σχέσεις αλλά τη δυναμική της. Ειδικά σήμερα είναι υψίστης σημασίας να ενισχύσουμε τις Διαγενεακές Σχέσεις, λόγω των αλλαγών που βιώνει η κοινωνία, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στους έμφυλους ρόλους που έφεραν και κάποιες εξελίξεις ως προς την αντίληψη του ρόλου της μητέρας και του πατέρα, η ανάπτυξη του προσδόκιμου ζωής, και η γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας που οδήγησε σε μεγαλύτερο χάσμα γενεών.

Τι είναι οι Διαγενεακές Σχέσεις; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις Διαγενεακές Σχέσεις και ποια είναι η σημασία αυτών; Τι είναι τα Διαγενεακά Μοτίβα; Και ποιοι οι τρόποι ενίσχυσης των Διαγενεακών Σχέσεων;

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε τα κυριότερα σημεία της θεματικής για τις Διαγενεακές Σχέσεις.

Δραστηριότητες για γονείς

Δραστηριότητες για παιδιά

Παιχνίδια

Οι προτάσεις μας: Ταινίες & Βιβλία