ΔΩΡΕΑΝ Διαδικτυακό Σεμινάριο για την Απώλεια λόγω διαζυγίου

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, ώρα: 18.00

Ποιες είναι οι μορφές απώλειας που βιώνουμε; Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το διαζύγιο, ανάλογα με την ηλικία τους; Πώς μπορούμε να παρέχουμε στήριξη στο παιδί κατά τη διαδικασία του διαζυγίου;

Τα παραπάνω είναι ορισμένα συχνά ερωτήματα που θέτουν οι γονείς και αφορούν στους παράγοντες κινδύνου και τους τρόπους προστασίας των παιδιών στην περίπτωση ενός διαζυγίου.

Στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 στις 18.00, θα μιλήσουμε αναλυτικά για την ψυχική υγεία της οικογένειας κατά την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου, για τις συνέπειες του στα παιδιά και για τις χρήσιμες συμβουλές για την ανακοίνωση της απόφασης των γονέων για διαζύγιο ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Η διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι 60 λεπτά.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

🔹Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ