Οι στόχοι για να είναι ρεαλιστικοί χρειάζεται να είναι:

  • Συγκεκριμένοι

Παράδειγμα: Αντί για «Θα είμαι καλός γονιός»

Εναλλακτικός: «Θέλω να περνάω μισή ώρα παραπάνω με το παιδί μου»

 

  • Εφικτοί

Παράδειγμα: Αντί για «3 ώρες την ημέρα θα κάνω κάτι δημιουργικό με το παιδί μου»

Εναλλακτικός: «Θα πάμε κάθε δεύτερο Σάββατο με το παιδί μια μεγάλη βόλτα μαζί»

 

  • Σχετικοί (Σκεφτείτε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας αυτή την περίοδο π.χ., η υγεία, η εργασία, να περνάτε περισσότερο χρόνο με την οικογένεια)
  • Με προθεσμία

Παράδειγμα: Αντί για «Θα βρω δουλειά»

Εναλλακτικός: «Για τους επόμενους 2 μήνες θα στέλνω αιτήσεις»

Αφού είδατε τα βασικά στοιχεία των ρεαλιστικών στόχων, μπορείτε να σκεφτείτε κάποιους στόχους που έχετε θέσει και πιστεύετε ότι τελικά δεν είναι ρεαλιστικοί (συγκεκριμένοι, εφικτοί, σχετικοί, με προθεσμία);

Πώς θα τους μετατρέψετε σε ρεαλιστικούς;

Μπορείτε να κατεβάσετε την δραστηριότητα σε μορφή PDF, πατώντας εδώ.