Απευθύνεται σε παιδιά από 10 ετών, γονείς και ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας

Στερεότυπα: ευρέως αποδεκτές και απλουστευμένες αξιολογικές κρίσεις μιας κοινωνικής ομάδας και των μελών της. Μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά.

Τα στερεότυπα λειτουργούν ως νοητικά φίλτρα, τα οποία βασίζονται στην επιλεκτική επιφανειακή γνώση, που παρουσιάζεται ως καθολική, αδιαμφισβήτητη, αμετάβλητη.

Προκατάληψη: αντιπάθεια που βασίζεται σε μια εσφαλμένη, δύσκολη σε αλλαγή γενίκευση. Μπορεί να στραφεί προς άτομο ή μια ομάδα.

  • Σκεφτείτε κάποια εμπειρία διάκρισης που μπορεί να έχετε βιώσει ή να έχετε κάνει προς κάποιο άτομο λόγω ηλικίας π.χ., σε παιδιά, συνομηλίκους ή ηλικιωμένους.
  • Ρωτήστε κάποιο δικό σας άτομο αν έχει βιώσει κάποια εμπειρία διάκρισης και πώς την έχει αντιμετωπίσει.
  • Πώς θα μπορούσατε να αλλάξετε αυτά τα στερεότυπα;
  • Σκεφτείτε τι διακρίσεις μπορεί να βιώσει ένας ηλικιωμένος ή εσείς μετά από κάποια χρόνια λόγω ηλικίας;