Η ψυχική ανθεκτικότητα σχετίζεται με την δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων και με την αίσθηση ελέγχου. Σκεφτείτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε την τελευταία περίοδο. Σημειώστε τις και στη συνέχεια προσπαθήστε να τις ιεραρχήσετε ανάλογα με την κρισιμότητά τους στα 3 καλάθια που φαίνονται παρακάτω.

  • Στο μικρό καλάθι τοποθετούμε τις προκλήσεις που χρειάζονται άμεση επίλυση
  • Στο μεσαίο καλάθι, τοποθετούμε τις προκλήσεις που χρειάζονται επίλυση αλλά δεν επείγουν. Για αυτό το λόγο, κάνουμε κάποιες κινήσεις ως προς την επίλυση, αλλά δεν εστιάζουμε σε αυτή την πρόκληση
  • Στο μεγάλο καλάθι, βάζουμε εκείνα τα θέματα που δεν είναι κρίσιμα αυτή την περίοδο και δε θα ταραχθεί η καθημερινότητα και η λειτουργικότητά μας, αν τα αφήσουμε για λίγο.

Πολύ σημαντικό!

  • Η ιεράρχηση των προβλημάτων είναι σημαντική για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας
  • Κάθε οικογένεια/άτομο έχει τις δικές της/του αξίες και ιεραρχεί τα προβλήματα σύμφωνα με αυτές
  • Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος, αλλά λειτουργικός και μη λειτουργικός για κάθε οικογένεια/άτομο και για τη δεδομένη περίσταση.

ΩΣΤΟΣΟ:

  • Κάτι που θεωρούμε λειτουργικό τελικά μπορεί να μην οδηγήσει στη λύση.
  • Αν η ταξινόμηση δεν μας βοηθάει στην καθημερινότητα και δεν επιλύουμε τελικά τις δυσκολίες μας…

ΤΟΤΕ:

  • Μπορούμε να ιεραρχήσουμε ξανά τις δυσκολίες και να θέσουμε προτεραιότητες με διαφορετικό τρόπο!!!

Μπορείτε να κατεβάσετε την δραστηριότητα σε μορφή PDF, πατώντας εδώ.