Οδηγίες:

Σε ένα φύλλο χαρτί, σχεδιάζουμε ένα δέντρο (έδαφος, ρίζες, κορμός, φύλλα, καρποί & σύννεφα – όπως φαίνεται στην εικόνα)

Σημειώνουμε τα παρακάτω:

Κατηγορίες

  • Ρίζες: από που προέρχεσαι, ποια είναι η οικογένεια σου
  • Έδαφος: ποια είναι η ζωή σου τώρα και σε ποιες δραστηριότητες εμπλέκεσαι
  • Κορμός: ποιες είναι οι ικανότητες και οι δεξιότητες σου
  • Φύλλα: ποιοι είναι οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σου
  • Καρποί: ποια είναι τα δώρα που έχεις λάβει από σημαντικούς ανθρώπους (όχι μόνο υλικά, μπορεί να είναι κάτι που έχεις μάθει, αξίες)
  • Σύννεφα: ποιες είναι οι δύσκολες στιγμές και προκλήσεις που έχεις αντιμετωπίσει