Ηλικία: 4-10 ετών

Φαντάσου μια σπηλιά. Μέσα της ζει ένα πλάσμα που κατάγεται από τη φυλή της απώλειας και για αυτό το φωνάζουν πλάσμα της απώλειας.

Φαντάσου:

  • Πώς μοιάζει; Ποια είναι τα χρώματά του;
  • Πώς το λένε;
  • Τι ήχους βγάζει;
  • Είναι φιλικό, θυμωμένο, λυπημένο, χαρούμενο… όλα αυτά;