Ψυχική Ανθεκτικότητα του παιδιού και της οικογένειας

Στις σύγχρονες κοινωνίες όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι αγχογόνες και γεμάτες προκλήσεις, συζητάμε συχνά ή έχουμε ακούσει για την έννοια της Ψυχικής Ανθεκτικότητας του παιδιού, του γονέα και συνολικά της οικογένειας. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι αποτελεί ένα βασικό εργαλείο.

Τι είναι η Ψυχική Ανθεκτικότητα; Πώς ενισχύουμε την Ψυχική Ανθεκτικότητα; Και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών αλλά και τη δική μας;

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε τα κυριότερα σημεία της θεματικής για την Ψυχική Ανθεκτικότητα.

Δραστηριότητες για γονείς

Δραστηριότητες για παιδιά

Οι προτάσεις μας: Ταινίες & Βιβλία