Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022, επιδιώκει να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τον ρόλο των γονέων, κηδεμόνων και των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων ψυχικής υγείας που βιώνουν στην καθημερινότητά τους σε σχέση με τα παιδιά. Πολύ συχνά, αυτά τα προβλήματα συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τις πολλαπλές κρίσεις, αλλά και την πανδημία, η οποία έχει σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους εφήβους (επιδείνωση στα επίπεδα στρες, αισθήματα μοναξιάς, θυμού κ.ά). Η έλλειψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις, καθιστά αναγκαία την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προαγωγή της ψυχικής υγείας της οικογένειας.

Το πρόγραμμα “Νοιάζομαι για το παιδί μου” προσδοκά να ενδυναμώσει όλα τα μέλη της οικογένειας, αποσκοπώντας να ενισχύσει τις σχέσεις τους και να δημιουργήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης για γονείς/κηδεμόνες, ακόμα και για τα πιο ηλικιωμένα άτομα, αναφορικά με σημαντικά ζητήματα ψυχικής υγείας. Εστιάζει σε θεματικούς άξονες όπως: Ψυχική Ανθεκτικότητα, Εξαρτήσεις, Εκφοβισμός, Αυτοεκτίμηση & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Διαγενεακές Σχέσεις και Ψυχική Υγεία.

Διαδραστικές Εκπαιδεύσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιούνται διαδραστικές εκπαιδεύσεις και βιωματικά εργαστήρια για κάθε θεματική ενότητα με τη δωρεάν συμμετοχή του κοινού. Οι γονείς, κηδεμόνες και ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις που θα σχεδιαστούν. Επίσης, έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πηγές και αξιόπιστα εργαλεία, ενώ θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές και στρατηγικές αντιμετώπισης των προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν.

Λίγα λόγια για το

Ινστιτούτο Prolepsis

Λίγα λόγια για την

NN Hellas