Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις υπηρεσίες σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση εξαρτήσεων στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Οργανισμός/Γραμμή Τηλέφωνο Πληροφορίες Ιστοσελίδα
1145 Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης για θέματα εξαρτήσεων ΚΕ.Θ.Ε.Α. 1145
Χρέωση αστικής κλήσης
helpline@kethea–ithaki.gr
Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1031-ΟΚΑΝΑ

1031
Χρέωση αστικής κλήσης