Οργανισμός/Γραμμή Τηλέφωνο Πληροφορίες Ιστοσελίδα
Άλμα Ζωής (καρκίνος του μαστού) 210 8 253 253
  • Δευτέρα- Παρασκευή: 10.00-18.00
  • Χρέωση αστικής κλήσης
https://almazois.gr/
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

215.215.1650

  • Δευτέρα- Παρασκευή: 9.00-21.00
  • Απευθύνεται σε ασθενείς όλων των ηλικιών που πάσχουν από καρκίνο και στις οικογένειες
  • Χρέωση αστικής κλήσης
https://cancerhellas.org/ 
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου (ΕΕΕΠΚΑ), ΑΜΚΕ
  • Εφαρμογή και γραμμή υποστήριξης (online chat)
https://www.cprggreece.org/supportline