Οργανισμός/Γραμμή Τηλέφωνο Πληροφορίες Ιστοσελίδα
15900 Τηλεφωνική Γραμμή SOS κατά της βίας-υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 15900
  • 24ωρη & καθημερινή
  • Δωρεάν

www.isotita.gr,

www.womensos.gr

email:sos15900@isotita.gr