Οργανισμός/Γραμμή Τηλέφωνο Πληροφορίες Ιστοσελίδα
Κλίμακα- 1018 1018
  • 24ωρη &καθημερινή
  • Χρέωση αστικής κλήσης
  • Πρόληψη αυτοκτονίας
  • Υποστήριξη ατόμων που ανησυχούν για κάποιο δικό τους πρόσωπο
  • Υποστήριξη ατόμων που έχουν χάσει κάποιον δικό τους από αυτοκτονία
http://suicide-help.gr/