Η ερώτηση απαιτεί μια πιο διεξοδική απάντηση που θεωρώ εάν συμφωνείτε ότι θα προσαρμοστεί καλύτερα σε ένα podcast.