Απ: Ως γονείς, έχουμε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης των παιδιών μας. Πρέπει να τους δείχνουμε αγάπη και να αναγνωρίζουμε τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, καθώς και να τους ενθαρρύνουμε και να τους υποστηρίζουμε στις δραστηριότητες που τους αρέσουν και στις οποίες τα πηγαίνουν καλά. Επίσης, είναι σημαντικό να μιλάμε ανοιχτά με τα παιδιά μας και να τους ενθαρρύνουμε να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μαζί μας.

Το σχολείο, επίσης, έχει σημαντικό ρόλο, καθώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση, να διδάσκουν δεξιότητες όπως η αυτοαναγνώριση και η αυτοαξιολόγηση, και να παρέχουν στους μαθητές τους ένα αίσθημα ασφάλειας και αναγνώρισης.