Απ: Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση εξαρτάται από το πώς ορίζουμε  τον “έλεγχο”. Είναι σημαντικό να έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο έλεγχος της διαδικτυακής παρουσίας, των διαδικτυακών παιχνιδιών και των social media των παιδιών δεν είναι ίδιο με την επιτήρηση ή την παρακολούθηση τους, και δεν ταυτίζεται με παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή τους. Είναι σημαντικό να διατηρείτε ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τα παιδιά σας και να προωθείτε μια υγιή και ασφαλή χρήση των social media.

Μπορείτε και πρέπει να συζητήσετε με τα παιδιά σας, από νωρίς, για τη χρήση των social media και να τα ενημερώσετε για τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο, όπως η διαδικτυακή παρενόχληση και η διασπορά ανεπιθύμητων πληροφοριών. Είναι, επίσης, απαραίτητο να ενθαρρύνετε τη χρήση των ρυθμίσεων απορρήτου και ασφαλείας για να βοηθήσετε στη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες τους παραμένουν ιδιωτικές.