Τα στάδια του πένθους αποτελούν συνήθεις αντιδράσεις στην απώλεια, εμφανίζονται όταν κάποιος πενθεί και περιγράφουν μια αλληλουχία μέσα από την οποία τα άτομα μπορούν να βρουν κουράγιο και νόημα ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η θεωρία των σταδίων του πένθους αναπτύχθηκε από την Kuhbler Ross και προέκυψε από τη μελέτη ασθενών με καρκίνο. Είναι μια θεωρία που αναφέρεται συχνά και για τον χωρισμό. Τα στάδια του πένθους σύμφωνα με τη θεωρία αυτή είναι τα εξής: άρνηση (σοκ), θυμός, διαπραγμάτευση, θλίψη και αποδοχή. Παρότι αναφερόμαστε σε στάδια χρειάζεται να θυμόμαστε ότι το πένθος αποτελεί μία προσωπική εμπειρία και ο καθένας μας το βιώνει με τον δικό του τρόπο, χωρίς να υπάρχει σωστό και λάθος στο πώς θα θρηνήσουμε. Πρόκειται για μια συνεχή διεργασία από την οποία μπορεί να περάσουμε πολλές φορές και όχι με μια σειρά, ούτε απαραίτητα διαδοχικά ή γραμμικά. Ενδεχομένως κάποια στάδια να τα προσπεράσουμε ή να γίνει μία επανάληψη του κύκλου.