Αν είμαι ψυχικά ανθεκτικός/ή υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθώ στο να ανέχομαι παθητικά τις δυσκολίες;

2023-05-25T17:25:44+03:00|

Aπ: Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια έννοια που εξ ορισμού [...]