Κάθε κρίκος σε μια αλυσίδα βοηθάει ολόκληρη την αλυσίδα να είναι γερή. Το ίδιο συμβαίνει και με το σύστημα υποστήριξης. Σκεφτείτε:

  • Τι είδους στήριξη χρειάζεστε;
  • Ποιος και τι μπορεί να σε βοηθήσει;

π.χ., Όταν χρειάζομαι μια αγκαλιά και δεν έχω κάποιον εκείνη τη στιγμή, στέλνω ένα γλυκό μήνυμα ή ζητάω από ένα κοντινό μου πρόσωπο να με κρατήσει σφιχτά