Η έννοια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης πολλές φορές δημιουργεί αντιδράσεις και αμφιθυμικά συναισθήματα. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν περιλαμβάνει μόνο συζητήσεις για την αναπαραγωγή. Περιλαμβάνει ένα σύνολο εικόνων, συναισθημάτων, αναπαραστάσεων, μνημών σχετικά με την αγάπη, την εγγύτητα, το δέσιμο και τις διαπροσωπικές κοντινές σχέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η σεξουαλική πράξη. Βασικά σημεία που θίγει είναι:

  • Ορμόνες και σωματικές αλλαγές
  • Έμμηνος ρύση και ονείρωξη
  • Εικόνα σώματος και αυτοεκτίμηση
  • Διαχείριση έντονων συναισθημάτων
  • Τρόποι έκφρασης εγγύτητας
  • Τρόποι πρόληψης και μείωσης κινδύνων
  • Συναίνεση
  • Όρια σώματος

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω στοιχεία, σκεφτείτε και απαντήστε στο παρακάτω ερώτημα: