Ηλικία: 8+ ετών

Ζητάμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν έναν χάρτη που αναπαριστά τα προσωπικά τους όρια. Μπορούν αντί για χάρτη να φτιάξουν ένα κολάζ όπου θα σημειώσουν τα προσωπικά τους όρια

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

  • Σύμβολα, π.χ., Το σύμβολο της απαγόρευσης σε θέματα που δεν επιτρέπουν, ένα θαυμαστικό για πράγματα που χρειάζεται να προσέχουν
  • Χρώματα
  • Λεζάντες για να δείξουν τι δέχονται από τους άλλους και τι όχι.