**Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εβδομαδιαία.

Ηλικία: 6+

  • Ζωγραφίζουμε σε ένα λευκό χαρτί έναν μεγάλο κύκλο.
  • Δίπλα ζωγραφίζουμε κάποια τετραγωνάκια όπως φαίνονται στην εικόνα.
  • Δίπλα από τα τετραγωνάκια γράφουμε τα συναισθήματα που αισθανθήκαμε να κυριαρχούν αυτή την εβδομάδα.
  • Αφού τα γράψουμε τους δίνουμε ένα χρώμα το οποίο κατά τη δική μας γνώμη αντιστοιχεί στο συναίσθημα αυτό που σημειώσαμε.
  • Στη συνέχεια χωρίζουμε τον κύκλο σε μέρη ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των συναισθημάτων που βιώσαμε και τα ζωγραφίζουμε αντίστοιχα.