• Πότε πιστεύετε ότι πρέπει να συζητούνται τα θέματα που παρουσιάζονται εδώ και αφορούν στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση;
  • Με τι τρόπο θα μιλούσατε;