Σε ένα φύλλο χαρτί Α4, ζωγραφίστε τρείς κύκλους:

  • Στον πρώτο κύκλο, γράψτε τα πράγματα που θα αποδεχόσασταν ελεύθερα και χωρίς δυσκολία
  • Στον δεύτερο κύκλο, γράψτε τα πράγματα που θα δεχόσασταν να κάνετε ή να ακούσετε με μικρή πίεση ή περιορισμούς
  • Στον τρίτο κύκλο, γράψτε τα πράγματα που δεν θα αποδεχόσασταν καθόλου