Οριοθέτηση: Πώς μπορούμε να θέσουμε όρια στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους;

Ένα θέμα ζωτικής σημασίας που απασχολεί τους γονείς σχετικά με την ανατροφή των παιδιών είναι η οριοθέτησή τους. Συχνά ερωτήματα που θέτουν οι γονείς αφορούν στους κατάλληλους ή μη τρόπους να θέτουν κανόνες και τις συνέπειες που επέρχονται όταν το παιδί δεν συνεργάζεται. Η οριοθέτηση αποτελεί μια πολύτιμη πρακτική που συμβάλλει στην ανάπτυξη ευτυχισμένων παιδιών, καθώς δημιουργεί σταθερά πλαίσια και προάγει την αυτοπεποίθηση και την υπευθυνότητα των παιδιών.

Τι είναι λοιπόν η οριοθέτηση; Γιατί είναι σημαντικό να ενισχύουμε τα όρια και να θέτουμε κανόνες στα παιδιά και στους εφήβους; Πώς θέτουμε όρια ανάλογα με την ηλικία τους (προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία);

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα κυριότερα σημεία της θεματικής για την Οριοθέτηση.

Δραστηριότητες για γονείς

Δραστηριότητες για παιδιά

Παιχνίδια

Οι προτάσεις μας: Ταινίες & Βιβλία