Η Κίκο και το Χέρι – Ο κανόνας των εσωρούχων

Για προσχολική ηλικία και πρώτες τάξεις Δημοτικού

https://www.youtube.com/watch?v=Eei9zRKLmWM&ab_channel=GNU%5CLinux

Το μυστικό της Νίκης

Για προσχολική ηλικία και πρώτες τάξεις Δημοτικού

https://www.youtube.com/watch?v=gyzEcIgogFg&ab_channel=%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%97

Βίντεο για συναίνεση:

https://www.youtube.com/watch?v=QpbumSl40hg&ab_channel=georgiasolomou