• Σκεφτείτε και σημειώστε τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου με το οποίο νιώθετε ασφάλεια και υποστήριξη.
  • Σκεφτείτε πώς αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την ικανότητά σας να θέτετε και να διατηρείτε όρια με αυτά τα άτομα.