Ηλικία: 4+

Ο σκοπός ενός κουτιού μνήμης είναι να προστατεύει τα σημαντικά αντικείμενα που συνδέονται με ένα σημαντικό πρόσωπο. Θα πρέπει να περιέχει συμβολικά και φυσικά αντικείμενα. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να τα χρησιμοποιήσουν όποτε επιλέξουν.

Για παράδειγμα:

  • Τα παιδιά μπορεί να συσχετίσουν ορισμένα αντικείμενα, όπως φωτογραφίες ή ρούχα με το σημαντικό πρόσωπο που έχασαν από τη ζωή τους.
  • Αφήνουμε το παιδί να διαλέξει το κουτί του π.χ., κουτί παπουτσιών, παλιά κούτα, και μπορεί να το διακοσμήσει όπως επιθυμεί.
  • Μπορούμε να ενθαρρύνουμε το παιδί να ονομάσει τα αντικείμενα και να περιγράψει γιατί τα επέλεξε.
  • Εάν τα παιδιά δεν έχουν αντικείμενα ή φωτογραφίες, μπορούν να γράψουν ή να σχεδιάσουν μια ανάμνηση του σημαντικού άλλου.
  • Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα παιδιά ότι κάθε φορά που σκέφτονται το άτομο, μπορούν να ανοίξουν και να χρησιμοποιήσουν το κουτί.