Ηλικία: 5+

  • Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ή να φτιάξουν με πλαστελίνη το σπίτι τους. Βοηθάμε τα μικρά παιδιά σε ό,τι χρειαστούν
  • Στη συνέχεια, ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ή να φτιάξουν μικρές φιγούρες που αντιπροσωπεύουν τα άτομα της οικογένειάς τους που ζουν μέσα στο σπίτι.
  • Στη συνέχεια λέμε στα παιδιά να χωρίσουν το εσωτερικό του σπιτιού έτσι όπως είναι π.χ., πού είναι το δωμάτιο, ποιος είναι ο δικός τους χώρος, που δεν κάνει να πηγαίνουν.
  • Στη συνέχεια λέμε να φτιάξουν ένα δικό τους χώρο στη ζωγραφιά ή από πλαστελίνη και να μας πουν τι θα ήθελαν να έχει μέσα και ποιος θα ήθελαν να μπαίνει και να μην μπαίνει και πότε.
  • Πώς θα αισθάνονταν αν κάποιος έμπαινε μέσα στο χώρο τους χωρίς να τους το πει;