Σκεφτείτε 2-3 άτομα τα οποία δεν έχετε πια στη ζωή σας και γράψτε σε ένα χαρτί σύντομα μηνύματα ευγνωμοσύνης προς αυτά τα άτομα, π.χ., ένας φίλος που μετακόμισε, μια δασκάλα που πλέον δεν έχετε

Σημειώστε:

  • Με ποιους τρόπους σας ενέπνευσαν, βοήθησαν, φρόντισαν
  • Τι θα θέλατε να τους πείτε;

Συμπληρώνοντας τις προτάσεις….

Όταν θρηνούμε για μια απώλεια (είτε ορατή/απτή (φυσική), είτε συμβολική) βοηθάει να γράφουμε για αυτή. Συμπληρώστε σε ένα χαρτί τις προτάσεις που φαίνονται. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Έπειτα σκεφτείτε τι θα θέλατε να κάνετε με αυτές τις σημειώσεις (π.χ., να τις πετάξετε/κάψετε, να τις φυλάξετε κ.λπ.)